Hívjon, írjon még ma: +36 70 386 3050 | vagy | info@weblap-keszites.com
English language

Közzétéve: 2015. február 10.
Utolsó módosítás: 2017. január 1.

1. A szolgáltatás tárgya

1.1 Szabó Viktor (7636 Pécs, Illyés Gyula út 32., továbbiakban: Szolgáltató, adószám: 66965831-1-22) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával és vagy a tárhely, domain regisztárció és weblap készítés számlájának befizetésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3 A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető készpénzzel vagy banki átutalással. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adott szolgáltatás korlátozására, amennyiben a szolgáltatás díja nem kerül a határidőig kiegyenlítésre.

1.4 A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem kötelezhető pénzvisszafizetésre, kivéve a 2.1 pontban meghatározottak nem teljesülése esetén.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltatás az adott termékre vonatkozó mértékben elérhető, amelybe az előre bejelentett karbantartás nem tartozik bele. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére a Felek elfogadják a Szolgáltató által nyújtott adatokat. A Szolgáltató nem vállalja a saját hálózatán kívül eső elérhetőség garantálását. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a szerverleállásból eredő károkért vagy elmaradt haszonért.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben vehető igénybe a http://www.weblap-keszites.com/ oldalon.

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.5.1 A Szolgáltató az előfizetési időszak végén minden szolgáltatáshoz kapcsolódó adatot, biztonsági mentést azonnal törölhet, azt nem szükséges megőriznie azon időpontnál tovább, de legkésőbb a szolgáltatás lejártát követő 30. nap.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

 • 2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
 • 2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
 • 2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
 • 2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
 • 2.6.5 Illegális tartalom elérhetővé tétele
 • 2.6.6 Hivatalos szervektől történő megkeresés esetén
 • 2.6.7 A Felhasználó a kapcsolattartó címeken (email, telefon, levelezési cím) nem elérhető
 • 2.6.8 A Szolgáltató rendszerének biztonságos és stabil működésének veszélyeztetése, a Szolgáltató rendszerének vagy más külső rendszer illegális elérését célzó tevékenység vagy a Szolgáltató jó hírnevét sérteni vagy veszélyeztetni.

2.6.9 Az Előfizető által igénybe vett tárhely valamint email tárhely szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető vagy korlátozható vagy felmondható az alábbi esetekben:

 • Hosszú futású, felügyelet nélküli alkalmazások, botok vagy daemonok futtatása, tárolása
 • Bármilyen web spider, web feltérképező vagy hasonló funkció futtatása, tárolása
 • Bármely IRC hálózathoz kapcsolódó dolog futtatása, tárolása
 • P2P kliens, tracker, szoftver, szerver alkalmazások, fájlok futtatása, tárolása
 • Résztvevés bármely P2P hálózaton vagy csak csatlakozás azt nyújtó szerverhez
 • Email szolgáltatás használata – beleértve a fogadást és a küldést is – automata szkriptektől jövő levelekhez
 • Időzített processzek – cron – futtatása 15 percnél sűrűbben
 • 100000 fájlnál több fájl tárolása
 • A tárhely biztonsági mentésnek vagy FTP tárhelynek való használata
 • 15 másodpercnél hosszabb MySQL lekérdezések futtatása
 • Nagy számú média fájlok tárolása (film, zene, stb.)
 • Több mint 100 email küldése óránként, felhasználónként, és/vagy több mint 300 email küldése óránként, domainenként. Nagy mennyiségű email fogadása domain vagy felhasználói szinten bármely adott periódusban
 • A szerveren található lemezterület több mint 50%-nak elfoglalása emailek tárolásával
 • Kettőnél több oldalról készült biztonsági mentés tárolása

2.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató rendszeres adatmentést végez azon adatairól melyek a Szolgáltató szerverén találhatók. A szolgáltató az adatokat az “Adatvédelmi” törvényben leírtak szerint kezeli.

2.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

2.9 A Szolgáltató jogosult a domainek bejegyzett tulajdonosának a kérésére a domainhez tartozó adattartalmat és adatbázist, bármikor kiadni.

2.10 Azon szoftverek esetén, melyek használatához szoftverlicenc szükséges és nem a Szolgáltató biztosítja azt az Előfizető részére, az Előfizető köteles a szoftverlicenc meglétéről és jogtisztaságáról gondoskodni. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató elvégezte, segítséget nyújtott vagy használatát javasolja.

2.11 A Szolgáltató által végzett szoftveres telepítés, beállítás sikeresnek és elfogadottnak tekinthető, ha az Előfizető az átadást követő 5 munkanapon belül nem jelez hibát vagy nem emel kifogást.

2.12 A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett szolgáltatás díja és paraméterei nem módosíthatók.

2.13 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

2. 14 Domain regisztráció

2.14.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja.

2.14.2 Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartók döntéseit elfogadja.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 A Szolgáltatás az adott termékre vonatkozó mértékben elérhető, amelybe az előre bejelentett karbantartás nem tartozik bele. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére a Felek elfogadják a Szolgáltató által nyújtott adatokat. A Szolgáltató nem vállalja a saját hálózatán kívül eső elérhetőség garantálását. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a szerverleállásból eredő károkért vagy elmaradt haszonért.

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.5 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.6 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

3.7 A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújt az Előfizető részére (plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, aldomain beállítás, stb.). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad. Az Előfizető által igénybe vett ingyenes szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető, korlátozható vagy felmondható a Szolgáltató által. A szolgáltató nem vállal felelősséget, valamint rendelkezésre állást az ingyenes szolgáltatás elérhetőségére vagy az ott tárolt adatok épségére.

3.8 Az Előfizető a 3.7 pontban hivatkozott ingyenes szolgáltatásokat nem jogosult kereskedelmi céllal harmadik személynek tovább közvetíteni.

3.9 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a tárhelyhez kapcsolt elektronikus postafiókok (e-mail fiókok) mérete külön-külön nem haladhatja meg a 300 MB-ot. Amennyiben meghaladja, a Szolgáltatónak joga van a postafiók méretét korlátozni.

4. A szerződés hatálya

4.1 A Szerződés a számlán szereplő időtartamra (havi előfizetés, negyedéves előfizetés vagy éves előfizetés) jön létre. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről a szolgáltatás lejáratáig hátralévő időszak.

4.2 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal – indoklás nélkül – felmondani.

4.3 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5. Vis maior

5.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, hálózati üzemzavar.

5.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Felelősségvállalás

6.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tárhelyen elhelyezett tartalmakért.

6.2 A Szolgáltató a nála elhelyezésre kerülő weblapok hackertámadása esetén legfeljebb a neki jelen szerződés keretén belül befizetett díjak mértékéig felelős, de csak abban az esetben, ha a támadás igazolhatóan a Szolgáltató hibájából következett be.

6.3 A Szolgáltató által készített weblapok biztonsági frissítésének az elvégzése a Megrendelő feladata. Külön díjazás esetén lehetőség van arra, hogy a frissítést maga a Szolgáltató végezze el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítson ilyen jellegű felkéréseket.

7. Értesítés

7.1 Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

7.2 Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

7.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

8. Egyebek

8.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

8.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

8.3 A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.